News / Blog

<< Terug

Mijn kind heeft koorts

Mijn kind heeft koorts

Je kan als ouder erg ongerust zijn wanneer je kind koorts heeft, en dat is begrijpelijk. Maar het is niet nodig te panikeren. Enkele kleine handelingen volstaan om je kind met koorts te verzorgen.We spreken van koorts als de lichaamstemperatuur (rectaal gemeten) hoger is dan 38 graden.

Wat is het?

Je kan als ouder erg ongerust zijn wanneer je kind koorts heeft, en dat is begrijpelijk. Maar het is niet nodig te panikeren. Enkele kleine handelingen volstaan om je kind met koorts te verzorgen. We spreken van koorts als de lichaamstemperatuur (rectaal gemeten) hoger is dan 38 graden. Koorts is een normale reactie van het lichaam op een infectie met virussen of bacteriën. Het is dus geen ziekte op zich maar een symptoom van een ziekte. Het is belangrijk de ziekte zelf op te sporen en te behandelen. Waarschijnlijk helpt koorts een infectie te bestrijden. Bij een hogere temperatuur groeien virussen en bacteriën namelijk minder goed. Koorts komt bij jonge kinderen heel frequent voor. In tegenstelling tot volwassenen zal hoge koorts niet altijd betekenen dat het kind ernstig ziek is. Kinderen met koorts hebben vaak een keel- of oorontsteking, een infectie van de luchtwegen, maar het kan ook voorkomen bij het doorbreken van de tandjes. Een baby heeft nog niet dezelfde weerstand tegen infecties als een volwassene. Koorts zal meestal met andere symptomen optreden (diarree, braken, vlekjes op de huid,...) en het is belangrijk deze symptomen te laten onderzoeken door een arts om de juiste diagnose te kennen. Koortsstuipen kunnen ontstaan bij het begin van het oplopen van de temperatuur en treden op bij 2 tot 5% van alle kinderen tussen de leeftijd van 6 maanden en 5 jaar. Deze stuipen zien er voor de ouders en de omgeving heel impressionant uit maar zijn in de meeste gevallen ongevaarlijk. Koortsstuipen zullen meer voorkomen bij een heel snelle stijging van de temperatuur, bij kinderen jonger dan 18 maanden en wanneer het kind reeds stuipen heeft gehad op jonge leeftijd. De stuipen starten wanneer de temperatuur boven de 38°C stijgt. Ze veroorzaken geen schade aan de hersenen, brengen de ontwikkeling niet in gevaar en geven geen groter risico op epilepsie op latere leeftijd."

Wat kan ik eraan doen? Wat zijn de behandelingen?

"Aangezien koorts een normale reactie is van je lichaam is het niet altijd nodig de koorts te doen dalen door medicatie. Meet de koorts regelmatig om de temperatuur in het oog te houden en grijp pas in bij een temperatuur van > 38°C. Blijft het kind goed drinken, eten en spelen dan kan het de koorts goed verdragen. Wordt je kind hangerig, heeft het weinig eetlust, slaapt het slecht en huilt het veel dan kan een koortswerend middel soulaas brengen. Kies hiervoor een product op basis van paracetamol. Pas de dosis aan volgens de leeftijd en het lichaamsgewicht van je kind. Ibuprofen of aspirine werken ook koortswerend maar veroorzaken meer bijwerkingen onder andere ter hoogte van de nieren en de huid en mogen in geen geval gebruikt worden bij windpokken. Laat je kind met koorts alvast voldoende drinken. Dek het niet te warm toe, laat het lichte kledij dragen en behoudt een kamertemperatuur tussen de 18 en 20°C. Fysieke afkoeling zoals een lauw bad of koude compressen zijn niet zinvol en worden afgeraden. Je kan het vergelijken met het openzetten van alle ramen in volle winter. De temperatuur daalt dan wel, maar de verwarming blijft draaien en van zodra men de ramen dicht doet zal de temperatuur erg snel oplopen. Hetzelfde gebeurt bij kinderen. Na het afkoelen in een lauw bad, treedt er een snelle stijging op van de lichaamstemperatuur en is er een hoger risico op het ontwikkelen van koortsstuipen. Blijf de koorts in de gaten houden en noteer de waarden op een blad. Op die manier kan je arts, tijdens een consultatie, beter de onderliggende oorzaak van de koorts achterhalen.

Advies van uw apotheker

Koortsstuipen zien er angstaanjagend uit. Maar wat kan je doen wanneer je kind het doormaakt? Bel alvast je huisarts, maar de kans is groot dat de stuipen over zijn tegen de tijd dat hij aankomt. Blijf kalm en blijf bij je kind. Zorg dat het kind niet kan vallen en zich niet kan stoten of bezeren. Leg het kind in stabiele zijligging: draai het op de linkerzij en open de mond zodat vloeistoffen goed naar buiten kunnen vloeien. Wanneer het kind op de rug blijft liggen, kan de tong naar achter vallen en de luchtwegen blokkeren. Probeer de bewegingen van het kind niet tegen te houden. Koortsstuipen duren meestal ongeveer 10 tot 15 minuten. Laat je kind na afloop onderzoeken door de arts. Hij zal je enkel aanraden de koorts te doen dalen met een koortswerend middel. Hij kan wel indien nodig een rectale behandeling voorschrijven die je bij een eventuele volgende koortsstuip kan toedienen. Je kan koortsstuipen niet vermijden door preventief een koortswerend middel aan je kind te geven. Indien de arts het nodig acht kunnen verdere onderzoeken gedaan worden.

Hoe kan ik het voorkomen? Wat zijn uitlokkende factoren?

Meet regelmatig de koorts bij je kind (minstens elke dag bij een pasgeborene) zodat je gepast kan reageren. Het volstaat niet om je hand op het voorhoofd te leggen om te voelen of er koorts is. De meest aangewezen manier om bij kinderen de koorts te meten is rectaal of in de mond door gebruik te maken van een digitale thermometer. Heeft je kind al eens koortsstuipen doorgemaakt, zorg dan dat de temperatuur niet te hoog oploopt. Koortswerende middelen werken echter niet preventief tegen stuipen.

Complementaire producten

Homeopathie kan een nuttig hulpmiddel zijn om de lichaamstemperatuur te doen dalen. Er bestaan verschillende remedies afhankelijk van de symptomen. Belladonna wordt gebruikt bij een snel oplopende, hoge koorts met risico op stuipen. Het kind heeft daarnaast ook rode wangen, hoofdpijn en veel dorst. Stijgt de koorts langzaam aan, dan is Bryonia meer aangewezen.

Nuttige accessoires

Een digitale thermometer met een flexibele tip is ideaal om de koorts te meten bij kinderen. De meting kan veilig en comfortabel gebeuren. Binnen de 10 seconden heb je een indicatie van de temperatuur. Ook een oorthermometer meet snel en accuraat de temperatuur op voorwaarde dat je het toestel goed in het oor plaatst, dichtbij het trommelvlies. Je moet de tip van het toestel een beetje draaien in de gehoorgang, en tegelijk de knop gedurende 4 à 5 seconden ingedrukt houden, om zo de temperatuur ter hoogte van het trommelvlies te kunnen meten. De beste manier om de koorts te meten bij het kind is rectaal (in de poep) of bij grotere (> 5jaar) kinderen oraal (in de mond).

Wanneer moet ik een arts raadplegen?

Kinderen onder de 3 maanden met koorts moeten zo snel mogelijk door een arts worden onderzocht. Heeft je kind meer dan 39° koorts, is het slap of heeft het geen eetlust, reageert het slecht , of zijn er andere symptomen waarover je je ongerust maakt, ga dan naar een arts. Bij koortsstuipen of bij meer dan 40°C koorts bij een baby jonger dan 3 maanden is het altijd noodzakelijk een arts te raadplegen zelfs al heb je reeds alle aanbevolen maatregelen (zowel medicamenteus als niet-medicamenteus) getroffen. Blijft de koorts na 2 dagen behandelen toch aanhouden of heeft je kind ook last van buikpijn, braken, diarree of ademnood, ga dan ook naar een arts. Doe dit ook wanneer je vermoedt dat je kind last heeft van keelpijn of een urineweginfecties (pijn bij het plassen).