News / Blog

<< Terug

14 November :  Wereld Diabetes Dag

14 November :  Wereld Diabetes Dag 14 november is het Wereld Diabetesdag. Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan diabetes.
In België wordt het aantal diabetespatiënten op 500.000 geschat. Men vermoedt dat de helft hiervan niet eens weet dat ze aan de ziekte lijden. Diabetes kan nochthans aanleiding geven tot serieuze
complicaties. Om problemen te voorkomen, besteed je
er best tijdig aandacht aan!

Diabetes
Wat is diabetes?
Diabetes, ook suikerziekte genaamd, is een chronische
aandoening die ontstaat wanneer de pancreas of alvleesklier
onvoldoende insuline aanmaakt en/of wanneer het lichaam
onvoldoende in staat is de aanwezige insuline te gebruiken.
Wanneer we koolhydraten innemen via onze voeding, worden
deze in de darmen verteerd en omgezet in glucose. Deze
glucose gaat door de darmwand naar het bloed, dat het
vervoert doorheen ons lichaam om onze organen en weefsels
te voorzien van energie. Onze organen en weefsels hebben een
hormoon, insuline, nodig om de glucose te kunnen gebruiken.
Insuline wordt aangemaakt in de pancreas of alvleesklier. Het
is als het ware de sleutel die de deur opent om glucose vanuit
het bloed in de cellen binnen te laten om deze zo van energie
te voorzien.
Als je diabetes hebt, zal je pancreas onvoldoende insuline
aanmaken en/of zullen je cellen niet goed op insuline
reageren, waardoor glucose niet meer gemakkelijk uit het
bloed opgenomen wordt in de cellen. Als gevolg hiervan zal de
hoeveelheid glucose in je bloed stijgen.

Wat is het verschil tussen diabetes type 1 en type 2?
Diabetes type 1 (ongeveer 10% van alle diabetespatiënten)
is een auto-immuunziekte waarbij ons lichaam antistoffen
aanmaakt die de eigen bètacellen van de pancreas,
verantwoordelijk voor de aanmaak van insuline, vernietigen.
Diabetes type 1 ontwikkelt zich voornamelijk bij kinderen en
jongvolwassenen. Mensen die aan deze aandoening lijden
hebben dagelijks injecties nodig met insuline of gebruiken een
insulinepomp. We noemen dit ‘insuline-afhankelijke diabetes’.
Diabetes type 2 is het gevolg van het samen voorkomen van 2
nauw met elkaar verbonden fenomenen:
• Ten eerste is er een vermindering van de gevoeligheid van
de cellen voor de werking van insuline, alsof ze er ‘resistent’
tegen geworden zijn. De oorzaak van deze insulineresistentie
is complex en vele factoren kunnen een rol spelen. Naast genetische of familiale aanleg zijn overgewicht en obesitas gekende uitlokkende factoren.
• Ten tweede ontstaat er een ‘reactionaire hyperinsulinemie’.
Om een normale glucosespiegel te verkrijgen en te behouden, blijft de pancreas insuline produceren, ook al reageert het lichaam minder goed op de aanwezige insuline. Op de duur geraakt de pancreas uitgeput en de productie van insuline vermindert met als gevolg dat de glucosespiegel in het bloed abnormaal hoog wordt.
Type 2 diabetes komt voornamelijk voor vanaf de leeftijd van 40 jaar. De laatste jaren zien we het echter ook ontstaan bij kinderen en jongvolwassenen met overgewicht en obesitas.

Wat zijn de symptomen van diabetes type 2?
Diabetes type 2 kan jarenlang sluimeren: de symptomen kunnen heel licht aanwezig zijn of zelfs helemaal niet merkbaar zijn. Men kan dus diabetes hebben zonder het te weten, en dit jaren aan een stuk.
Tekenen die je kunnen waarschuwen om een arts te raadplegen zijn:
• Aandrang voelen om vaak te plassen en grote dorst hebben.
• Vermoeidheid, futloosheid.
• Gewichtsverlies.
• Tintelingen, gevoelloosheid ter hoogte van handen en
voeten.
• Wazig zicht.
• Vertraagde wondheling, frequente infecties.
• Verminderde concentratie.
• Braakneigingen en maaglast (vaak verward met symptomen
van griep).

Hoe wordt diabetes opgespoord?
De opsporing gebeurt door nuchter bloed af te nemen. Wanneer verhoogde glucosewaarden in het bloed worden vastgesteld, namelijk ≥ 110 mg/dl, wordt er een tweede bloedafname gedaan. Wordt er bij die tweede bloedafname een bloedglucose vastgesteld van ≥ 126 mg/dl dan wordt de diagnose van diabetes gesteld.
Wanneer de resultaten normaal zijn (< 110 mg/dl) dan wordt
dit onderzoek elke drie jaar uitgevoerd. Stelt men afwijkende
waarden vast (prediabetes = bloedglucosewaarden tussen 110
en 125 mg/dl) of heb je zwangerschapsdiabetes gehad, dan
wordt een jaarlijks onderzoek aanbevolen.

Meer weten? www.diabetes.be