Green Projecten

We werken aan een groenere wereld

Het verheugt ons te kunnen aankondigen dat Phoenix Europe, waarvan wij deel uitmaken, een belangrijke stap zet in de richting van klimaatbescherming en een ambitieuze doelstelling van CO2-reductie vaststelt.

We zullen tegen 2030 koolstofneutraal zijn ! Samen met u allemaal willen wij daarom bijdragen aan een gezondere toekomst voor ons bedrijf, onze patiënten en de planeet waarop we leven. Maar eerst is het belangrijk om te begrijpen dat we een doelstelling willen bereiken van nul kooldioxide-emissies (CO2). Dat is namelijk wat 'koolstofneutraal gaan' echt betekent. Ter informatie, onze CO2-uitstoot op Europees niveau voor het boekjaar 19 bedroeg meer dan 100.000 ton, wat overeenkomt met de CO2-uitstoot van ongeveer 12.300 gemiddelde Europeanen per jaar. Dit is dus een ambitieus doel ! Als leider in de farmaceutische distributie en de retailapotheek kunnen we onze impact op het milieu niet ontkennen, of het nu is door onze koolstofuitstoot (60%), die voortkomt uit de duizenden leveringen die we elke dag doen, of door ons elektriciteitsverbruik (30%). Door deze emissies te verminderen zullen we dus een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering, één van de grootste uitdagingen waar we in de 21ste eeuw voor staan. Phoenix Europe heeft zijn leidende positie in de gezondheidszorg al veiliggesteld en dat willen we nu ook doen op het gebied van duurzaamheid.

Op Europees niveau heeft de groep besloten te beginnen met 5 zeer krachtige maatregelen :
 1. We schakelen over naar groene energie.
  In de komende jaren willen we dat alle magazijnen, apotheken en kantoren (worden voorzien – gebruik maken) van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. In het kader daarvan zijn momenteel 4 van onze vestigingen uitgerust met zonnepanelen en onderzoeken wij de mogelijkheden om er nog meer te installeren.

 2. Wij vermijden verplaatsingen per vliegtuig en maken gebruik van koolstofarme alternatieven zoals treinen en videoconferenties.
  De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat het niet altijd nodig is om op dezelfde plaats te zijn wanneer we samenwerken. Daar willen we ons aan houden.

 3. Wij trainen onze chauffeurs in het ecologisch rijden.

 4. Wij verbeteren ons energiebeheer door onze collega's actief te stimuleren om spaarzaam om te gaan met elektriciteit en verwarming.

 5. Met Green Six Sigma (*) stimuleren we onze managers om meer duurzaamheidsprojecten uit te voeren. (* Six Sigma is een managementmethode gericht op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de processen).

In België volgen we uiteraard dezelfde acties, met daarbovenop ook lokale verbeteringen, waarover we samen met onze verschillende teams zullen beslissen. Wij alleen kunnen de klimaatverandering niet tegenhouden, maar ieder van ons kan wel als individu een sleutelrol spelen in een duurzamere toekomst.

De projecten die we hebben gedaan

Het doel van de Green Six Sigma campagne is om duurzaamheidsprojecten te stimuleren in alle activiteiten van Phoenix Europe. De laatste 9 maanden werden zo maar liefst 33 projecten uit 6 Europese landen ingediend. Er zijn veel verschillende gebieden verkend, met projecten gericht op

 • Vermindering van afval en schade in onze magazijnen.
 • Digitalisering van processtappen met als resultaat een besparing van vele duizenden vellen papier.
 • Het gebruik van plastic werd in verschillende projecten aangepakt - hetzij door het gebruik te beperken, hetzij door duurzame alternatieven te vinden.

Focus op de groep in België

Door in het totaal 7 projecten in te dienen, is het Belgische team erin geslaagd een ongelooflijke bijdrage te leveren, gemeten naar de omvang van het land. Dankzij lokale projecten voor routeoptimalisatie en de digitalisering van processen hebben we talrijke virtuele bomen kunnen planten.

Concreet hebben wij de routes geoptimaliseerd met behulp van specifieke software, waardoor wij het aantal afgelegde kilometers hebben kunnen verminderen zonder de stiptheid van de leveringen aan de apotheken in het gedrang te brengen. In al onze vestigingen maken wij gebruik van "paperless picking", wat betekent dat de bestellingen worden gedigitaliseerd en zetten we een e-mailfactuursysteem op. Voor ons voltallig personeel zijn de loonstrookjes nu digitaal. Hierdoor kunnen we elk jaar miljoenen vellen papier besparen. Ook hebben we een vierde vestiging uitgerust met zonnepanelen en hebben we in ons magazijn in Houdeng de neonverlichting vervangen door retrofit LED-verlichting. In onze apotheekketen gebruiken we nu herbruikbare boodschaptassen en ons personeel heeft een herbruikbare waterfles gekregen.

Wij danken alle collega's die aan de verschillende projecten hebben bijgedragen. Om het succes van deze projecten in de verf te zetten, hebben we samen met UK, Frankrijk en België 4.000 bomen geschonken aan de liefdadigheidsorganisatie "Plant for the Planet".Communicatie EcoScore augustus 2023Er komen nog meer initiatieven

Onze Green Six Sigma-initiatieven zullen ook in het nieuwe boekjaar worden voortgezet. In het komende jaar richten wij ons in het bijzonder op de vermindering of het mogelijke hergebruik van verpakkingen, plastic en papier. Maar ook zullen wij werken aan de verdere digitalisering van bepaalde administratieve taken binnen de depots, zullen wij alles in het werk stellen om het voorraad- en schadebeheer te verbeteren en zullen wij onze chauffeurs opleiden in eco-driving. Wij zullen ook doorgaan met de installatie van groenere energie, zoals de installatie van LED- verlichting of de installatie van zonnepanelen.Tips voor u als apotheker
 • Controleer of de airco in uw apotheek optimaal wordt gebruikt
 • Gebruik herbruikbare tassen

Ga met ons mee op weg naar een beter klimaat!

We kunnen de klimaatverandering niet in ons eentje een halt toeroepen,
maar ieder van ons kan een cruciale rol spelen in een duurzamere toekomst.